1. Scopul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal:

1.1. Prin prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, societatea EUROLIFE CONSULTING SRL, societate cu sediul in Bucuresti , Bd 1 Decembrie Nr 27 D Sector 3 Bucuresti , Sediu secundar Cotroceni Business Center - Bd Iuliu Maniu Nr.7 Corp U, Reg Com J40/13523/2005, cod unic de inregistrare fiscala RO17838541, prin reprezentantii sai legali, are ca scop sa aduca la cunostinta clientilor sai faptul ca activitatea desfasurata in baza Codului CAEN 7810 se desfasoara in conformitate cu cerintele Regulamentului UE 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (modificata si completata).

1.2. Societatea EUROLIFE CONSULTING SRL administreaza datele cu caracter personal furnizate de clientii sai (denumite si “persoane vizate”) in conditii de deplina siguranta si numai pentru scopurile specificate.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care societatea EUROLIFE CONSULTING SRL le prelucreaza:

2.1. Pentru realizarea activitatii specifice obiectului sau de activitate si pentru prestarea serviciilor oferite de catre societatea EUROLIFE CONSULTING SRL prin intermediul site-ul www.eurolife-consulting.ro, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, fax, e-mail, CV-ul personal, experienta profesionala, studii, acte identitate.

2.2. Pentru desfasurarea activitatii de : Organizare a interviurilor de selectie in vederea angajarii in tari ale Uniunii Europene , Obtinerea contractelor de munca sau a formelor de angajare din tari ale Uniunii Europene , invitatii de participare la sesiuni de interviuri, evenimente din sfera resurse umane, recrutare si plasare catre angajatori din tari ale Uniunii Europene, transmiterea de informatii si comunicare proceduri specifice recrutarii, pentru desfasurarea de activitati specifice domeniului resurselor umane, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), cod numeric personal, e-mail, telefon.

2.3. Pentru desfasurarea activitatii de reclama, marketing si publicitate, a activitati de promovare a serviciilor furnizate de EUROLIFE CONSULTING SRL, de desfasurarea a companiilor promotionale, de transmiterea de buletine informative si newslettere, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta). De asemenea, in contextul juridic al semnarii contractelor de munca sau a formelor de angajare, EUROLIFE CONSULTING SRL prelucreaza date cu caracter personal constand in codul numeric personal si seria si numarul actului de identitate pentru identificarea persoanei angajate.

2.4. Pentru desfasurarea activitatii de relationare si informare a clientilor cu privire la evaluarea serviciilor oferite de EUROLIFE CONSULTING SRL, precum si pentru activitatea desfasurata in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor oferite si furnizate, activitate desfasurata prin intermediul Departamentului de Relatii cu Clientii, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta), experienta profesionala , studii .

2.5. De asemenea, societatea EUROLIFE CONSULTING SRL prelucreaza date personale in legatura cu activitatile prezentate mai sus, in scopul arhivarii (pentru mentinerea evidentelor legate de activitatile desfasurate, in conformitate cu cerintele legale), in scop probatoriu (pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi in conformitate cu dispozitiile legale), precum si pentru administrarea si monitorizarea contractelor incheiate cu clientii sai.

2.6. Datele cu caracter personal cu regim special de protectie, respectiv codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, vor fi colectate si prelucrate doar in concordanta cu dispozitiile legale si doar in conditii limitative.

2.7. In cazul unor categorii de date, precum nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), telefon, fax, email, CV-personal , experienta profesionala , furnizarea acestora este obligatorie pentru obtinerea interviurilor de angajare , intocmirea documentelor de angajare in conformitate cu legislatia specifica , consecintele refuzului de a le furniza determinand imposibilitatea societatii noaste de a efectua serviciile solicitate, respectiv obtinerea angajarii clientului /candidatului in posturile vacante.

2.8. De asemenea, EUROLIFE CONSULTING SRL prelucreaza date personale in cazul in care selecteaza si recruteaza persoane fizice care candideaza aplicand la un job disponibil in cadrul EUROLIFE CONSULTING SRL sau prin intermediul EUROLIFE CONSULTING SRL; in acest sens, EUROLIFE CONSULTING SRL va colecta numele si prenumele candidatului, adresa de e-mail, numarul de telefon, informatii privind angajatorul (-ii) precedenti, precum si detalii privind fisa (-ele) de post precedente. Candidatii care aplica sunt raspunzatori de corectitudinea datelor trecute in CV/resume

3. Scopurile colectarii si prelucrarii datele cu caracter personal

3.1. EUROLIFE CONSULTING SRL colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal ale clientilor sai pentru urmatoarele scopuri de prelucrare: a) realizarea serviciilor furnizate de EUROLIFE CONSULTING SRL, implicit prin intermediul site-ul www.eurolife-consulting.ro, precum si administrarea acestor servicii; b) desfasurarea de activitati de recrutare; c) desfasurarea activitatii de reclama, marketing si publicitate cu privire la serviciile oferite de EUROLIFE CONSULTING SRL, , de transmiterea de buletine informative si newsletter; d) desfasurarea de activitati de relationare cu clientii, de informare a clientilor cu privire la serviciile oferite si efectuate, inregistrarea si solutiionarea de reclamatii, imbunatatirea calitatii serviciilor; e) In scop probatoriu, in legatura cu activitatile de mai sus si cu activitatea de arhivare, asa cum aceasta a fost prezentata la Art.2.5. f) recrutarea candidatilor care transmit CV-uri/resume-uri prin intermediul website-ul www.eurolife-consulting.ro sau pe orice alt mijloc de comunicare (corespodenta simpla, email, personal, site-uri de recrutare, in atentia Departamentului de Resurse Umane sau in atentia altui department EUROLIFE CONSULTING SRL), in vederea derularii procesului de selectie – recrutare.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal

4.1. EUROLIFE CONSULTING SRL poate dezvalui datele cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari: a) colaboratorilor , subcontractorilor si agentilor EUROLIFE CONSULTING SRL (prestatori de servicii sau angajatori care desfasoara activitati in numele EUROLIFE CONSULTING SRL, in baza contractelor incheiate cu societatea EUROLIFE CONSULTING SRL), cu respectarea acestora a confidentialitatii, acestia garantand ca datele cu character personal prelucrate sunt pastrate in siguranta, iar furnizarea acestora se realizeaza doar in conformitate cu legislatia aplicabila, in vigoare; b) alti destinatari (Politie, instante de judecata, Parchet, autoritati, alte organe ale Statului), care au rolul de a asista EUROLIFE CONSULTING SRL in prelucrarea de date personale, in calitate de Imputerniciti, asistare care se realizeaza doar in limitele dispozitiior legale aplicabile si/sau ca urmare a existentei unor cereri in mod expres formulate cu privire la datele personale prelucrate. c) Angajatilor si managerilor departamentelor pentru care candidatii transmit CV-uri/resume-uri prin intermediul site-ul sau pe orice alt mijloc de comunicare (corespodenta simpla, email, personal, site-uri de recrutare, in atentia Departamentului de Resurse Umane sau in atentia altui department EUROLIFE CONSULTING SRL).

5. Prevederi speciale legate de minori

5.1. In activitatea desfasurata, EUROLIFE CONSULTING SRL nu are ca scop direct prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. In acest sens, EUROLIFE CONSULTING SRL acorda o atentie deosebita acetor date, asigurandu-se ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza doar in conformitate cu prevederile legale si doar inn cazuri strict si limitativ determinate. In acest sens, EUROLIFE CONSULTING SRL nu efectueaza activitati de marketing direct fata de minori si nu permite minorilor sa inainteze in procese de recrutare in vederea angajarii.

5.2. Orice persoana care furnizeaza date personale prin intermediul site-ului www.eurolife-consulting.ro garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

6. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

6.1. Durata prelucrarii datelor cu character personal va fi determinata de momentul exercitarii dreptului la opozitie a persoanei vizate, in conformitate cu prevederile Art.15/ Alin.2 din Regulamentul UE 679/2016.

6.2. EUROLIFE CONSULTING SRL poate stoca date cu caracter personal pe durata determinate de lege, in scop probatoriu si de arhivare.

6.3. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal ale candidatilor selectionati si recrutati de EUROLIFE CONSULTING SRL este de maxim 5 (cinci) ani calculat de la data la care EUROLIFE CONSULTING SRL a intrat in posesia CVului/resume-ului, perioada apreciata ca fiind necesara pentru furnizarea in atentia candidatului a serviciilor de recrutare solicitate.

 

7. Alte prevederi

7.1. Prin citirea prezentei Politici de prelucrarea a datelor si prin bifarea aferenta a casutelor puse la dispozitia clientilor in acest sens, acestia iau la la cunostinta de faptul ca societatea EUROLIFE CONSULTING SRL garantate acestora drepturile prevazute de legea aplicabila, respectiv: a) dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conditiile legii; b) dreptul de acces al persoanei vizate la datele cu caracter personal furnizate; c) dreptul de interventie al persoanei vizate asupra datelor sale cu caracter personal; d) dreptul persoanei vizate de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat; e) dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelorsale personale; f) dreptul persoanei vizate de a solicita rectificarea, actualizarea ori stergerea datelor in conditiile legii; e) dreptul persoanei vizate de a se adresa justitiei in cazul in care s-au constatat incalcari prevederilor legale aplicabile datelor personale.

7.2. Persoana vizata isi poate exercita oricare dintre aceste drepturi trimitand o notificare pe adresa societatii EUROLIFE CONSULTING SRL sau prin accesarea formularului de contact de pe site-ul www.eurolife-consulting.ro.

7.3. Persoana vizata poate sa se opuna oricand si fara nicio justificare, prelucrarii datelor cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea unei solicitari pe adresa societatii EUROLIFE CONSULTING SRL sau prin accesarea formularului de contact de pe site-ul www.eurolife-consulting.ro. 7.4. La finalizarea operatiunilor de prelucrare al datelor cu caracter personale, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice, care are obligatia de respectare a legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite In scopuri similare cu cele prevazute in prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

7.5. In cazul candidatilor selectati si/sau recrutati de catre EUROLIFE CONSULTING SRL: pentru a revizui, bloca sau sterge datele personale pe care EUROLIFE CONSULTING SRL le-a colectat, candidatul interesat trebuie sa trimita o solicitare in acest sens, pe email, in atentia Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu solicitarea de a efectua in subiectul emailului mentiunea: "Cerere informatii personale". EUROLIFE CONSULTING SRL va raspunde acestei solicitari in termenul legal de 15 zile, dupa verificarea prealabila a identitatii candidatului care efectueaza solicitarea. De asemenea, daca datele personale colectate de EUROLIFE CONSULTING SRL sunt incorecte, acestea vor fi actualizate la cererea expresa a candidatului.

7.6. In cazul in care o persoana vizata s-a abonat la newsletter-urile EUROLIFE CONSULTING SRL, acesta se poate dezabona oricând dand clic pe link-ul “Dezabonare” inclus in fiecare newsletter.